W trakcie transformacji cyfrowej branża mechatroniczna przechodzi pełną transformację. Aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby branż, w których brakuje wysoko wykwalifikowanych pracowników zarówno w zakresie umiejętności cyfrowych, jak i miękkich, opracowano projekt DIGITRONICS w celu poprawy jakości, treści i metodologii szkoleń zawodowych oferowanych przez trenerów i nauczycieli mechatroniki.

W branżach, które rozwijają się szybciej niż metodologie i treści szkoleń oferowanych przez centra kształcenia i szkolenia zawodowego w całej Europie, rosną luki między szkoleniami zawodowymi a oczekiwaniami firm. Aby móc szkolić wykwalifikowanych pracowników, którzy są w pełni przygotowani na wyzwania przemysłu 4.0, musimy opracować innowacje w nauczaniu, szkoleniach i rozwoju umiejętności. Celem DIGITRONICS jest towarzyszenie i szkolenie trenerów.

Konsorcjum projektu poszukuje odpowiednich rozwiązań, aby stawić czoła istniejącym lukom w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji, poprawić jakość szkolenia zawodowego w dziedzinach mechatronicznych i umieścić szkolenie zawodowe na czele oczekiwań Przemysłu 4. 0 w Europie.


Moduł 1

Moduł 2

Moduł 3

Moduł 4