DIGITRONICS

W samym środku  transformacji cyfrowej  branże mechatroniczne są w trakcie pełnej transformacji. Aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby branż, w których brakuje wysoko wykwalifikowanych pracowników zarówno w zakresie umiejętności cyfrowych, jak i miękkich, projekt DIGITRONICS został opracowany w celu poprawy jakości, treści i metodologii szkoleń zawodowych oferowanych przez trenerów i nauczycieli mechatroniki.

W branżach, które postępują szybciej niż metodologie i treści szkoleń oferowanych przez centra VET w całej Europie, rosną luki pomiędzy szkoleniami zawodowymi a oczekiwaniami firm. Aby móc kształcić wykwalifikowanych pracowników, którzy są w pełni przygotowani na wyzwania przemysłu 4.0, musimy rozwijać innowacje w nauczaniu, szkoleniu i rozwijaniu umiejętności. Celem DIGITRONICS jest towarzyszenie i szkolenie trenerów .

Konsorcjum projektu poszukuje odpowiednich rozwiązań, aby stawić czoła tym istniejącym lukom w zakresie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji, poprawić jakość kształcenia zawodowego w dziedzinach mechatronicznych i umieścić kształcenie zawodowe na czele oczekiwań Przemysłu 4. 0 w Europie.

Jesteśmy

5 instytucji z 4 krajów
W celu poprawy szkolenia zawodowego i możliwości zatrudnienia specjalistów mechatroniki , projekt DIGITRONICS ma na celu rozwój innowacyjnych metod nauczania i szkolenia zawodowego . Projekt zaproponuje program szkoleniowy online dla nauczycieli i trenerów mechatroniki, aby nie tylko wprowadzić innowacyjne metody nauczania , w szczególności z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi i instrumentów , ale także aby poprawić własne kompetencje zawodowe jako trenerów mechatroniki.Partnerzy DIGITRONICS będą współpracować przez następne dwa lata w celu :

Zbadanie i zdefiniowanie niezbędnych kompetencji dla specjalistów mechatroników w celu wyjaśnienia, na jakich kompetencjach dla trenerów mechatroniki powinien skupić się projekt DIGITRONICS.

Stworzenie przewodnika dla trenerów mechatroniki.

Stworzenie darmowych i dostępnych modułów e-learningowych dla trenerów mechatroniki chcących podnieść swoje kompetencje pedagogiczne i zawodowe. Wszystkie treści będą dostępne w języku angielskim, jak również we wszystkich językach narodowych w ramach partnerstwa (francuski, włoski, hiszpański i polski).

Grupy docelowe
Partnerzy DIGITRONICS uzgodnili, że skoncentrują się na trenerach mechatroniki, którzy uczą na poziomie 5 EQF.

Kompetencje trenerów
Erasmus + projekty takie jak NEW METRO

NEW 16

Platforma DIGITRONICS w fazie testów na pełną skalę: Wytyczanie drogi dla innowacji w mechatronice i koncepcja uczenia się przez całe życie”. Partnerzy z Włoch, Polski,

Read More »