DIGITRONICS (2021 - 2023)

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską

W trakcie transformacji cyfrowej przemysł mechatroniczny zmienia się bardzo szybko. Aby odpowiedzieć na wyzwanie tej istotnej części gospodarki, w której brakuje wysoko wykwalifikowanych pracowników zarówno w zakresie umiejętności cyfrowych, jak i miękkich, powstał projekt DIGITRONICS, którego celem jest poprawa jakości, treści i metodologii szkoleń zawodowych oferowanych przez edukatorów i nauczycieli mechatroniki.

W branży, która rozwija się szybciej niż metodologie i treści szkoleń oferowane przez centra kształcenia i szkolenia zawodowego w całej Europie, rosną rozbieżności między profesjonalnym szkoleniem a oczekiwaniami firm. Aby móc szkolić wykwalifikowanych pracowników, którzy są w pełni przygotowani do wyzwań przemysłu 4.0 i rozwijania innowacji, najpierw będziemy musieli opracować i przeprowadzić szkolenia dla edukatorów i nauczycieli mechatroniki.

Pięciu doświadczonych partnerów projektu z Francji (IPRA/MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes)> , Włoch (SFC CONFINDUSTRIA i CIS FORMAZIONE) , Polski (MCDN) oraz Hiszpanii (INX) angażuje się w projekt na okres 2 lat (listopad 2021 – listopada 2023 r.), aby sprostać temu zapotrzebowaniu. Konsorcjum projektowe poszukuje odpowiednich rozwiązań, aby zniwelować istniejące luki w szkoleniach i podnoszeniu kwalifikacji, poprawić jakość szkolenia zawodowego w obszarze mechatroniki i stawić czoła wyzwaniom stawianym edukacji w dziedzinie mechatroniki przez przemysł 4.0 w Europie.

Etapy tworzenia przewodnika dla edukatorów Mechatroniki

Przeprowadzono badania i konsultacje z lokalnymi interesuriaszami (przedstawicielami firm, ośrodkami szkolenia zawodowego, trenerami itp.) w celu określenia idealnego profilu oraz listy najbardziej pożądanych umiejętności, kompetencji, postaw i wiedzy. trenerów mechatroniki.

Przewodnik dobrych praktyk został stworzony, aby pomóc trenerom w tworzeniu i prowadzeniu kreatywnych i innowacyjnych kursów szkoleniowych, aby we właściwy sposób sprostać oczekiwaniom stawianym przez sferę gospodarczą.

 

Dla nauczycieli i edukatorów zostaną stworzone moduły szkoleniowe przetłumaczone na 4 języki. Zarówno szkolenie, jak i Przewodnik dobrych praktyk skierowane będą przede wszystkim do nauczycieli i uczniów, którzy będą mogli skorzystać z wysokiej jakości szkolenia, bezpłatnego i w pełni dostępnego online.

Kurs doskonalenia umiejętności będzie weryfikowany poprzez częste oceny przeprowadzane przez wszystkie zaangażowane podmioty i podmioty lokalne: ośrodki szkoleniowe, firmy, konsultantów, ekspertów, innych stowarzyszonych partnerów oraz podmioty zaangażowane lub zainteresowane projektem.

Kurs doskonalenia umiejętności jest weryfikowany poprzez częste oceny przeprowadzane przez wszystkie zaangażowane podmioty i podmioty lokalne: ośrodki szkoleniowe, firmy, konsultantów, ekspertów, innych stowarzyszonych partnerów oraz podmioty zaangażowane lub zainteresowane projektem.

Broszura DIGITRONICS