Ekosystem mechatroniki


Jednostka 4.1. Główni gracze w dziedzinie mechatroniki. Jednostka 4.2. Ewolucje Przemysłu 4.0: Zmieniające się umiejętności i oczekiwania. Jednostka 4.3. Ewolucje Przemysłu 4.0: Podwójne przejście.