Nauczanie przyszłych umiejętności dla Przemysłu 4.0


Jednostka 3.1 – Programowanie robotów i praca zespołowa. Jednostka 3.2 – Nauczanie protokołów konserwacji i myślenia systemowego. Jednostka 3.3 – Umiejętności związane z transformacją cyfrową: Zagrożenia i szanse.