Nauczanie i uczenie się dla przyszłych pracowników


Jednostka 1.1 – Nauczanie i uczenie się przyszłością siły roboczej. Jednostka 1.2 – Cyfrowe metody nauczania i uczenia się dla przyszłych nauczycieli. Jednostka 1.3 – Cyfrowe nauczanie i uczenie się w praktyce.